Měsíc pro fakultu: informace o přístupnosti

Obecné informace:

Informace pro studující a zaměstnance se specifickými potřebami (vč. aktuálně zraněných apod.)

Většina programu bude probíhat na náměstí Jana Palacha před budovou FF UK, část programu v Hybernské ulici, popř. v jiných prostorech (informace o místě konání naleznete na oficiálních webech FF UK nebo Měsíce pro fakultu).

fotografie výše byla pořízena z místa vyznačeného na mapě níže oranžovou barvou (levý horní roh)

Program na nám. Jana Palacha

Vstup do všech mobilních místností (kontejnerů)

 • na místě jsou k dispozici mobilní lyžiny pro vstup do kontejnerů (Modrý sál, Zelená čajovna, Infostánek atd.)
 • v případě potřeby neváhejte oslovit ochranku u ohně – jsou připraveni vám lyžiny rozložit

Přednášky a minikurzy v Modrém sálu

 • lze požádat o vyhrazení předního místa, objednat si tlumočení či přepis, zapůjčit si mikrofon pro automatický přepis, tablet pro úpravu zobrazení prezentací, RogerPen nebo domluvit jiná opatření, aby pro vás byly přednášky přístupné
 • v případě potřeby pište na mail: katerina.holubova@ff.cuni.cz (popř. pokud by to bylo akutní, pak lze i na WA nebo SMS: 732 93 60 70)
 • pokud máte komunikační a smyslové specifické potřeby a chystáte se na některý/některé z jazykových minikurzů, napište nám, prosím, ideálně s několikadenním předstihem, abychom stihli opatření domluvit a zorganizovat

Umělecká dílna pod vedením oborů Čeština v komunikaci neslyšících a Jazyky a komunikace neslyšících a výtvarníků v Modrém sálu

– výroba květů kakostu –

 • po celou dobu (a každý den od 25. – 28. 1. od 11:00 – 18:00) bude na worskhopu přítomen člověk, který ovládá český znakový jazyk (zpravidla to budou studentky a studenti Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících)
 • na workshop si lze s předstihem objednat i simultánní přepis (objednávky, prosím, posílejte na mail petra.slanskabimova@ff.cuni.cz)
 • pravděpodobně budou v sále i tablety s externími mikrofony pro automatický přepis – tento bod je však stále v řešení

Asistence, doprovod

 • k dispozici jsou vám i asistenti-dobrovolníci
 • pokud byste potřebovali asistenci či doprovod, kontaktujte, prosím, Kateřinu Holubovou: katerina.holubova@ff.cuni.cz (příp. v akutních případech rovnou na WhatsApp nebo SMS: 732 93 60 70)

Parkování

 • možno v zónách nebo v podzemním parkovišti Rudolfina, příp. prosím kontaktujte Kateřinu Holubovou (WhatsApp nebo SMS 732 93 60 70)
 • více informací o parkování v zónách a poplatcích: https://parking.praha.eu/cs/mapa/
 • pro více informací o podzemním parkovišti (je možno vyjet výtahem nahoru) na tel. +420 222 328 687

Program na Hybernské či jiných místech

Fyzická a komunikační přístupnost

 • přístupnost na těchto akcích se bude řešit individuálně, pro informace a příp. řešení přístupnosti prosím kontaktujte Kateřinu Holubovou: katerina.holubova@ff.cuni.cz (v akutních případech lze i na WhatsApp / SMS 732 93 60 70)

Krizová intervence

K dispozici vám bude Peerko, které sídlí ve vedlejší mobilní místnosti.

Intervence v ČZJ a s automatickým přepisem

 • 25. 1. (od 15 – 18 hod.) a od 26. 1. – 28. 1. (vždy od 11 – 18 hod.) bude v mobilní místnosti Peerka k dispozici i student psychologie s výcvikem v krizové intervenci ovládající český znakový jazyk
 • tento intervent bude označen plackou s motivem viz níže
 • ve stejném časovém období, tedy 25. 1. (od 15 – 18 hod.) a od 26. 1. – 28. 1. (vždy od 11 – 18 hod.) bude v Peerku též k dispozici tablet s automatickým přepisem