Kdo je student se specifickými potřebami?

Studenti se specifickými potřebami (dále SSP) jsou studenti s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, dále studenti s chronickým tělesným onemocněním, se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, poruchami autistického spektra či jiným psychickým onemocněním. (Překlad do českého znakového jazyka)

Evidovaným studentům se specifickými potřebami na VŠ jsou určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán). (Překlad do českého znakového jazyka)