Kdo je studující se specifickými potřebami?

Studenti se specifickými potřebami (dále SSP) jsou studující, jejichž zdravotní či psychický stav brání standardnímu zapojení se do výuky a obecně akademického života.

Mohou se jednat o stavy týkající se pohybového aparátu, zraku, sluchu, dále to mohou být chronická tělesná onemocnění, specifické poruchy učení a chování, ADHD, poruchy autistického spektra či jiná psychická onemocnění. (Překlad do českého znakového jazyka)

Evidovaným studentům se specifickými potřebami na VŠ jsou určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán). (Překlad do českého znakového jazyka)

Pro studující, kteří byli fyzicky a/nebo psychicky zasaženi prosincovou událostí: Pokud váš stav ovlivňuje (nebo se domníváte, že by mohl ovlivnit) studium, doporučujeme kontaktovat Mgr. Kateřinu Holubovou (kontakt) a domluvit si konzultaci. Ve většině případů nebude evidence potřeba.