AKTUALITY

Nové Opatření děkanky: infografiky

15. 2. 2024

Bylo vydáno nové Opatření děkana, které upravuje zvláštní pravidla studia z důvodu narušení studia v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. 12. 2023.

V odkazu níže naleznete infografiky k jednotlivým článkům zmíněného opatření (u každé grafiky je možno si rozbalit článek Opatření v plném znění).

Na sociálních sítích (Facebook a Instagram) pak naleznete infografiky, které jsou navíc doplněny textovým shrnutím.

Přejít na infografiky >>

Obnova akademického života na FF UK: krizová intervence a peer-support i v ČZJ

15. 2. 2024

Na zítřejším (16. 2.) tzv. „předotevření fakulty„, kde je možné se v hlavní budově neformálně potkat, bude přítomen i krizový intervent poskytující intervenci v českém znakovém jazyce. Bude označen cedulí s „KI v ČZJ“ umístěnou na paži.

V prvních dvou týdnech od zahájení semestru bude v určitých časech k dispozici také intervent komunikující v ČZJ (komunikace bude probíhat online přes WA), dále bude v určitých časech přítomen student z Peerka komunikující i v ČZJ. Podrobnější informace v odkazu níže.

Zjistit více informací >>

Informace pro studující nebo zaměstnance, kteří byli fyzicky a/nebo psychicky zasaženi prosincovou událostí

Aktualizace 14.2.
Na web byla přidána stránka s podrobnějšími informacemi o podpoře ze strany Centra Paluba FF UK: odkaz

1. 2. 2024

Pokud se domníváte, že by vaše současné potřeby mohly ovlivnit zapojení se do výuky a obecně akademického života, nebo si zatím nejste jistí, zda bude potřeba něco řešit, doporučujeme kontaktovat nejprve Mgr. Kateřinu Holubovou (kontakt).

Některé postupy se aktuálně (a dočasně) mohou lišit od standardních postupů pro studenty se specifickými potřebami, které jsou uvedeny na webu Centra Paluba.

Všechny aktuality

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ŘEŠENÍ STUDIA
PRO STUDUJÍCÍ ČI ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ BYLI FYZICKY A/NEBO PSYCHICKY
ZASAŽENI PROSINCOVOU UDÁLOSTÍ

Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDUJÍCÍ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Pro neslyšící,
nedoslýchavé studující

Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

Pro studující
s poruchou autistického spektra

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
veronika.sporclova@ff.cuni.cz

Pro všechny ostatní studující
se specifickými potřebami

PhDr. David Čáp, Ph.D.
david.cap@ff.cuni.cz