AKTUALITY

Peer program pro studující s psychickými a dalšími obtížemi

Centrum Carolina nabízí tzv. peer program, jehož cílem je usnadnění studia těm, kteří tápou ve studijním prostředí či hledají podporu vrstevníka v obtížné životní situaci, jakož i posílení kolegiality mezi studujícími Univerzity.

dozvědět se více >> 

Nová kontaktní osoba pro studující s PAS

U studujících s poruchou autistického spektra na FF UK došlo ke změně kontaktní osoby. Nově je vám dispozici Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

U studujících s ostatními specifickými potřebami se kontaktní osoby nemění.

více o kontaktních osobách >>

KONTAKTNÍ OSOBY PRO STUDUJÍCÍ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Pro neslyšící,
nedoslýchavé studující

Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

Pro studující
s poruchou autistického spektra

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
veronika.sporclova@ff.cuni.cz

Pro všechny ostatní studující
se specifickými potřebami

PhDr. David Čáp, Ph.D.
david.cap@ff.cuni.cz