Žádost o individuální studijní plán z důvodu specifických potřeb

Žádosti se podávají v papírové podobě na podatelnu FF UK
(místnost č. 30 v přízemí vpravo).

Žádost je možno odevzdat přímo pracovníkům Podatelny v úředních hodinách nebo ji vložit do schránky u dveří.

Mapa hlavní budovy s vyznačenou cestou k podatelně. Po vstupu do budovy hlavním vchodem přes schody na chodbu a poté doprava ke konci chodby. Dveře do podatelny se poté nachází po pravé straně.

Před podáním žádosti doporučujeme si předem prostudovat čl. 18 v Pravidlech pro organizaci studia.

Připomínáme zejm. nutnost podat žádost nejpozději dva měsíce po začátku příslušného akademického roku, tj. do konce listopadu (v Pravidlech je též uvedeno, v jakých případech lze podat žádost i později).

Odkaz na fakultní předpisy

Pravidla pro organizaci studia najdete dole ve 4. odstavci

Postup:

1. Je potřeba si stáhnout „univerzální formulář žádosti“.

2. Do formuláře:

  • uvedete, že žádáte o individuální studijní plán z důvodu specifických potřeb,
  • specifikujete, o co žádáte – je potřeba to formulovat podle čl. 18 v Pravidlech pro organizaci studia, dle bodů 7 a) – d) (vyberete, co potřebujete a rozvedete).

4. K žádosti přiložíte funkční diagnostiku (příp. cokoli dalšího, co uznáte za vhodné; funkční diagnostika je ale základ a ta tam být musí, pokud žádáte o ISP z důvodu specifických potřeb).

5. Všechny dokumenty pošlete nebo odnesete do podatelny FF UK (můžete i do schránky u dveří, není nutné pouze v úředních hodinách).

Je třeba počítat s tím, že na vyřízení je lhůta 30 dnů. Doporučujeme proto žádost o ISP řešit včas.