Uchazeči

Každý uchazeč o jakýkoli typ studia může požádat o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu specifických potřeb. Toto je však potřeba učinit již při zakládání přihlášky (viz Obecné podmínky přijímacího řízení, bod 5.6).  

POSTUP

1) Při zakládání přihlášky zaškrtnete políčko Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení.

2) Vyberete druh specifických potřeb.

  • Inspirovat se můžete přizpůsobením vaší maturitní zkoušky.
  • Pokud byste tápali, neváhejte se obrátit na kontaktní osobu pro studenty se specifickými potřebami na FF UK.

4) Přiložíte doklad o zdravotním znevýhodnění.

V případě nejasností vás může kontaktovat kontaktní osoba pro upřesnění vašich požadavků.

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení odborných pracovníků Centra Paluba a oborového pracoviště.

Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci mezi studujícími se speciálními studijními potřebami) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění.

Uznatelnými doklady jsou:

  • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení
  • doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem
  • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše.

Uznatelnými doklady jsou i zprávy z pedagogicko-psychologické poradny, zprávy ze speciálně pedagogického centra, doklady o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky apod.

ČASTÉ OTÁZKY

Je modifikace povinná?

Není – můžete o ni požádat, ale také nemusíte. Doporučujeme ale si zjistit, jakým způsobem budou přijímačky probíhat, a počítat s případnými překážkami (např. v místnosti bude nečekaně z nějakého důvodu hluk, na mluvčího nebude dobře vidět atd.) a mít v záloze řešení.

Pokud požádám o modifikaci přijímacího řízení a budu chtít simultánní přepis, bude mi modifikován i písemný test?

Ne. „Modifikováno“ bude pouze to, o co si požádáte a na čem se s kontaktní osobou domluvíte.

U testů jako takových se může modifikovat např. velikost písma, někteří uchazeči ho mohou dostat např. v elektronické formě s předčítačem (např. nevidomí uchazeči) nebo s překladem do ČZJ (např. neslyšící uchazeči), jiní mohou mít delší čas na jeho vyplnění (např. studenti horší hybností horní končetiny). Testy se však obsahově nemění, tedy měly by být stejné, jako je mají všichni ostatní (i co se týče náročnosti).