Psychologická pomoc: informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud byste se chtěli obrátit na odbornou pomoc a máte specifické potřeby, které by mohly ovlivnit komunikaci nebo samotný průběh intervence (horší sluch, PAS, poruchy pozornosti, poruchy řeči atd.), doporučujeme tuto skutečnost hned v úvodu odborníkovi sdělit. Bude tak moci přizpůsobit komunikaci a předejít příp. nedorozuměním.

Komunikační a jiná opatření, návrhy pro bezbariérovou komunikaci mezi vámi a vybraným odborníkem či pro samotnou intervenci (vč. přístupu do místnosti, potřeby speciální techniky/technologie) je možno řešit s kontaktními osobami (kontakty).

Na veškerou podporu poskytovanou Univerzitou Karlovou je možno objednat tlumočení z/do českého znakového jazyka nebo simultánní přepis přímo u nás v Centru Paluba. Objednávky, prosím, posílejte koordinátorce služeb, Mgr. Petře Slánské Bímové (kontakty).

Tlumočnické a přepisovatelské služby na jakoukoli podporu poskytovanou ostatními organizacemi (mimo UK) je možno si objednat u jakéhokoli externího poskytovatele tlumočení / přepisu (v případě potřeby poskytne seznam poskytovatelů Mgr. Kateřina Holubová (kontakty)). Pokud byste pro krizovou podporu potřebovali služby mimo standardní dobu (např. v noci), níže naleznete seznam poskytovatelů služeb, které do konce roku poskytují tyto služby pro krizovou pomoc nonstop.

Rozcestník:

Krizová podpora

Obecná doporučení, tipy a kontakty naleznete na webu FF UK (viz tlačítko níže).

Pro neslyšící a nedoslýchavé studenty: pokud jste mluvčí ČZJ a/nebo byste potřebovali pro komunikaci s odborníkem využít služeb tlumočníka nebo přepisovatele, níže je seznam kontaktů, které je možno využít.

Pro studenty s PAS: Je vám k dispozici také vaše kontaktní osoba, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. (kontakt), která je i psycholožkou a je připravena vám v případě potřeby poskytnout intervenci nebo konzultaci ohledně komunikace s odborníky.

Přehled pracovišť nabízející krizovou intervenci (vč. kontaktů a časů)

Tento přehled pro všechny vytvořila studentka Katedry psychologie FF UK, Eliška Zunová. Moc děkujeme!

Kontakty pro krizovou pomoc přímo v českém znakovém jazyce nebo s tlumočením z/do českého znakového jazyka nebo se simultánním přepisem

Překlad textu Psychologická pomoc na webu FF UK do ČZJ

Kontakty

S online tlumočením

Tichá linka

Přímo v ČZJ

Kateřina Holubová

  • pouze první dva týdny od zahájení letního semestru (více informací zde)
  • úroveň ČZJ: rodilá mluvčí
  • postup: napsat na číslo 732 93 60 70 (WhatsApp / SMS)

Michaela Veselá

  • krizový intervent a psycholog
  • úroveň ČZJ cca B1
  • postup: napsat na níže tel. číslo: 739 025 329 (SMS/Whatsapp)

S online přepisem

Tichá linka

Následná podpora

Informace o následné podpoře poskytované UK i mimo UK naleznete na webu Psychologické poradny FF UK:

Pro studenty s PAS: Je vám k dispozici také vaše kontaktní osoba, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. (kontakt), která je i psycholožkou a je připravena vám v případě potřeby poskytnout intervenci nebo konzultaci ohledně komunikace s odborníky.