Infografiky (shrnutí) k aktuální situaci

Shrnutí: Průběh a délka studia, poplatky za delší studium (část II.)

(překlad infografiky do ČZJ)

Dále se v součinnosti s Rektorátem UK řeší rozložení aktuálního ročníku do dvou let.

Co to znamená v praxi?

„Počítání kreditů“ pro postup do dalšího ročníku bude posunuto o jeden rok, tj. ze září 2024 na září 2025.
Toto rozvolnění ale nemusíte využít, i v tomto režimu bude možné ve studiu pokračovat podle původního plánu.

____
Infografika je pouze zjednodušené shrnutí e-mailu od vedení FF UK z 14. 1. 2024 (uvedené informace již nemusí být aktuální), podrobnější informace naleznete v uvedeném e-mailu.

Shrnutí bylo vytvořeno pro potřeby SSP.

Shrnutí: Průběh a délka studia, poplatky za delší studium (část I.)

(překlad infografiky do ČZJ)

V součinnosti s Rektorátem UK se momentálně řeší otázka prodloužení maximální doby studia o šest měsíců všem studujícím FF UK.

V praxi to bude znamenat šestiměsíční prodloužení max. doby, po kterou lze studovat. Nejedná se však o povinnost si studium o půl roku prodloužit.
(Infografika uvádí příklad u Bc. studia, u nMgr. by max. doba studia byla 5 let a 6 měsíců.)

V řešení je též vyměřování poplatku za delší dobu studia (Bc. + Mgr. studia akreditovaných v ČJ). Ucelené informace obdrží studující později v samostatném e-mailu.

____
Infografika je pouze zjednodušené shrnutí e-mailu od vedení FF UK z 14. 1. 2024 (uvedené informace již nemusí být aktuální),
podrobnější informace naleznete v uvedeném e-mailu.

Shrnutí bylo vytvořeno pro potřeby SSP.

Shrnutí: Studium v lednu 2024 a zkouškové období

Výuka je zrušena do konce semestru (tj. 12. 1.). Atestace a státní závěrečné zkoušky jsou dobrovolné.

V týdnu od 8. 1. – 12. 1. jsou možná dobrovolná setkání vyučujících se studujjícími (účelem setkání nebude výuka).
Pokud by se takové setkání konalo, budete vyrozuměni vyučujícím nebo vedoucím vaší katedry či ústavu.

__________________________________

Jedná se pouze o zjednodušené shrnutí e-mailu od vedení FF UK z 29. 12. 2023 (uvedené informace již nemusí být aktuální),
podrobnější informace naleznete v uvedeném e-mailu.

Shrnutí bylo vytvořeno pro potřeby SSP.

Shrnutí: Následná psychologická podpora

ORGANIZOVANÁ NA UK

💻 zřízen speciální e-mail: psych.pomoc@cuni.cz
(odpovídají poradenští pracovníci Centra Carolina a FF UK odpoví do druhého dne a propojí vás s interním či externím odborníkem)

______________________________________________

ORGANIZOVANÁ MIMO UK

Asociace klinických psychologů
💻 https://www.akpcr.cz/PomocFFUK

Česká asociace pro psychoterapii
💻 https://czap.cz/Pomoc-FFUK

Národní ústav duševního zdraví
💻 https://www.nudz.cz/aktuality-a-akce/nudz-nabizi-ambulantni-psychologickou-a-psychiatrickou-pomoc-obetem-strelby

In IUSTITIA
☎️ +420 773 177 636, +420 773 177 844

______________________________________________

Jedná se pouze o shrnutí pro potřeby studentů se specifickými potřebami na FF UK,
zdroj a podrobnější informace naleznete na webu Psychologické poradny FF UK: https://psychologicka.poradna.ff.cuni.cz/nasledna-podpora-v-soucasne-situaci/

Shrnutí: Akutní psychologická podpora

OSOBNÍ KONTAKT
– Centrum krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice (CKI)
🏤 Ústavní 91, Praha 8

– Krizové centrum RIAPS
🏤 Chelčického 39, Praha 3

______________________________________________

TELEFONICKÝ KONTAKT
– Linka bezpečí
☎️ Nonstop, pro děti a studenty do 26 let, 116 111

– Linka první psychické pomoci
☎️ Nonstop, 116 123

– Pražská linka důvěry
☎️ Nonstop, 222 580 697

– Modrá linka
☎️ Nonstop, 608 902 410, 731 197 477

______________________________________________

CHAT
– Chat Centra Carolina
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-379.html
💻 Proměnlivá provozní doba, sledujte web

– Pražská linka důvěry
💻 Všední dny 9 – 21:00, pátek konec v 15:00, sobota 14 – 20:00
https://www.chat-pomoc.cz/secured-chat/

– IPčko
💻 Nonstop, ve slovenštině
https://ipcko.sk/chatova-poradna/

______________________________________________

INFORMACE PRO STUDUJÍCÍ S PAS, POMOC V ČZJ ATD.
💻 https://centrumpaluba.ff.cuni.cz/student/krizovapomoc-sluzby

______________________________________________

Zde je možné uvést pouze několik pracovišť. Další je možné nalézt v přehledu zde: https://centrumpaluba.ff.cuni.cz/student/krizovapomoc-sluzby/#prehledKI

______________________________________________

Toto shrnutí bylo vytvořeno pro potřeby studentů se specifickými potřebami na FF UK. Nemusí být aktuální, sledujte proto i informace na webu Psychologické poradny FF UK.