Pootevření fakulty a bezbariérovost

V neděli 21. ledna 2024, tedy měsíc po tragické události na FF UK, se naše akademická komunita shromáždí k připomínce a uctění památky zesnulých. Zároveň bude pro studující a zaměstnance „pootevřena“ fakulta – bude umožněn částečný vstup do prostor hlavní budovy FF UK, kde bude až do 16:00 probíhat program. Více informací naleznete na webu FF UK:

Informace pro studující a zaměstnance se specifickými potřebami (vč. aktuálně zraněných apod.)

Část programu bude probíhat na náměstí Jana Palacha před budovou FF UK, část v prvním patře budovy FF UK.

fotografie výše byla pořízena z místa vyznačeného na mapě níže oranžovou barvou (levý horní roh)

Program v pootevřené budově FF UK

Autorská báseň v českém znakovém jazyce (12:00 hod.)

 • na schodech uvnitř budovy bude přednesena též autorská báseň v českém znakovém jazyce
 • vystoupí Alan Ptáček z organizace Kukátkoo
 • báseň bude překládána do českého jazyka
 • ve 13:00 bude pravděpodobně opakování

Bezbariérový vstup do budovy

 • vstupy budou řešeny individuálně,
  pro bezbariérový vstup do budovy prosím pište SMS / na WhatsApp 732 93 60 70

Další informace o bezbariérovosti budovy

Parkování

 • možno ve Valentinské ulici (modrá zóna), příp. prosím kontaktujte Kateřinu Holubovou (WhatsApp nebo SMS 732 93 60 70)

Přednášková sekce

 • v místnosti 18 je instalována indukční smyčka
 • přednášky nebudou tlumočeny ani přepisovány (zatím nemáme objednávku)
 • bude v ní vyhrazeno místo v přední lavici pro účastníka se specifickými potřebami (libovolnými) – neváhejte oslovit organizátory

Asistence, doprovod

 • k dispozici budou asistenti-dobrovolníci
 • pokud byste potřebovali asistenci či doprovod (např. do přednáškové místnosti, ke krizovému centru…), kontaktujte na místě Kateřinu Holubovou (WhatsApp nebo SMS: 732 93 60 70) a uveďte, kde se momentálně nacházíte

Program na nám. Jana Palacha

Vstup do mobilních místností (kontejnerů)

 • na místě jsou k dispozici mobilní lyžiny pro vstup do kontejnerů (Peerko, Čajovna, Infostánek atd.)
 • v případě potřeby neváhejte oslovit ochranku u ohně – jsou připraveni vám lyžiny rozložit

Vyhrazení prostoru

 • v případě většího množství lidí (vč. příp. novinářů) je možno vyhrazení prostoru (na místě prosím kontaktujte Kateřinu Holubovou na WhatsApp nebo SMS: 732 93 60 70 a uveďte, dle čeho vás pozná)

Místa k sezení venku

 • v případě potřeby jsou k dispozici židle (pište, prosím, na WA nebo SMS: 732 93 60 70 nebo požádejte ochranku u ohně)

Asistence, doprovod

 • k dispozici budou asistenti-dobrovolníci
 • pokud byste potřebovali asistenci (např. na lití vosku apod.) či doprovod (např. ke konkrétnímu mobilnímu místu, ke krizovému centru…), kontaktujte na místě Kateřinu Holubovou (WhatsApp nebo SMS: 732 93 60 70) a uveďte, kde se momentálně nacházíte

Infostánek: informace v ČZJ

 • napište, prosím, pracovníkovi, že potřebujete informace v ČZJ, bude vědět a kontaktuje rodilého mluvčího ČZJ, který dorazí cca za pět minut

Krizová intervence v ČZJ

 • pokud byste potřebovali krizovou intervenci v ČZJ (ať už od IZS nebo v Peerku), napište, prosím, pracovníkovi, že jste mluvčí ČZJ
 • pracovníci se s vámi domluví na dalším postupu