Titulkování videomateriálů

Veškeré videomateriály potřebné k výuce, ve které je přítomen neslyšící nebo nedoslýchavý student, je potřeba nechat otitulkovat.

V případě zájmu o vytvoření titulků se můžete obrátit na Mgr. Petru Slánskou Bímovou.

Titulky vám vytvoří naši externí titulkáři většinou ve formátu .srt. Lze se však domluvit na jiném formátu nebo způsobu vložení titulků do videa. O titulky k výukovým materiálům požádejte s dostatečným předstihem, optimálně na začátku semestru.

V případě potřeby je také možné nechat materiály otitulkovat „robotem“ (využíváme služeb Beey.io). Titulky je však potřeba poté zkontrolovat a příp. upravit. Pro automatické vytvoření titulků se obracejte mailem na Mgr. Kateřinu Holubovou (kontakty).

Mgr. Petra Slánská Bímová
petra.slanskabimova@ff.cuni.cz

Jak přehrát video s titulky v .srt formátu?

1. Titulky ve formátu .srt dnes dokáže otevřít většina přehrávačů (nejčastěji užívaný je VLC Player, Windows Media Player, BS Player atd.).

2. Aby byl přehrávač schopen si spojit daný videomateriál s titulky, je potřeba, aby byly oba soubory stejně pojmenované (vyjma koncovek jako je .srt a .mp4/.avi atd.). Poté stačí video jen spustit.
Titulky je možné na videu spustit i tím, že soubor s titulky „přetáhnete“ do spuštěného videosouboru (v tomto případě nemusí být oba soubory stejně pojmenované).